Πολιτική Απορρήτου

Αρχική » Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το frostings BY CHRISTINA Z(Εμείς) με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που δίνετε στον ιστοχώρο μας. Συγκεκριμένα περιγράφει την πρακτική μας αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχονται σε μας από εσάς όπως επίσης τις επιλογές που έχετε αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε τα δεδομένα αυτά.

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε και να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική περιοδικά, καθόσον ενδέχεται να την τροποποιούμε κατά περιόδους. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή μας παρέχετε πληροφορίες, με τον τρόπο αυτό αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική την χρονική στιγμή εκείνη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας αναλυτικά είναι τα κάτωθι:

frostings BY CHRISTINA Z

Ελ. Βενιζέλου 22, 54624

Θεσσαλονίκη

e-mail: frostingsbychristinaz@gmail.com

Υπεύθυνη: Χριστίνα Ζαταγιά

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το frostings BY CHRISTINA Z γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να προστατεύονται οι προσωπικές πληροφορίες σας και θέλουμε να κάνουμε την κάθε εμπειρία των χρηστών της Ιστοσελίδας μας ασφαλή και σίγουρη.

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που συλλέγονται από μας κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών μας.

Το frostings BY CHRISTINA Z ως υπεύθυνo επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την από πλευράς σας απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφεξής ο «Κανονισμός»).

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως  «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») όπως, για παράδειγμα, το όνομα και επίθετο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας,  ο αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, η εθνικότητα, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση του IP του κ.λπ. Εμείς θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε ή θα αποκαλύπτουμε Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού, ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε Εμάς μέσω της Ιστοσελίδας Προσωπικά τους Δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ατόμου που έχει τη γονική του μέριμνα. Ζητάμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλλουν πληροφορίες σε μας. Σε περίπτωση που οι χρήστες της Ιστοσελίδας εμπίπτουν στην ανωτέρα κατηγορία και εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν Προσωπικά τους Δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας, θα θεωρείται από εμάς ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του ατόμου που αναφέραμε παραπάνω.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά την διαδικασία εγγραφής ως μέλους στην Ιστοσελίδα ή κατά την αγορά προϊόντος χωρίς εγγραφή, θα σας ζητηθούν κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και  ενδεχομένως κι άλλα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας προσωπικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Είναι πιθανόν να γνωστοποιούμε ή να μεταβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, που συλλέγονται κατά την χρήση της Ιστοσελίδας μας από εσάς σε συνεργάτες μας, κέντρα συλλογής πληροφοριών και σε προμηθευτές υπηρεσιών οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Παρέχοντάς μας πληροφορίες σε αυτή την Ιστοσελίδα μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας με σκοπό την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα μας και για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (email), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω.

Είναι πιθανόν να τοποθετούμε στην Ιστοσελίδα συνδέσεις («links») προς άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους, καθόσον πιθανόν να έχουμε μελλοντικά συνεργασίες με τρίτους. Όταν κάνετε «κλικ» σε αυτές τις συνδέσεις ή αλλιώς επισκέπτεστε, συμμετέχετε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή τις ιστοσελίδες άλλων μερών, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι την εμπορική ονομασία μας, εμπορικά σήματα μας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, μαζί με εκείνα του τρίτου μέρους που χειρίζεται την εκάστοτε ιστοσελίδα, θα πρέπει να γνωρίζετε και να έχετε επίγνωση ότι Εμείς δεν ελέγχουμε τις επιχειρηματικές πρακτικές αυτών των μερών, και ότι η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα άλλα μέρη ή στις ιστοσελίδες τους.

Ίσως στο μέλλον επιτρέψουμε σε τρίτες εταιρίες να προβάλλουν διαφημίσεις που πιθανό να συλλέγουν ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν μη-προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία κατά τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι εταιρίες συνήθως χρησιμοποιούν ένα cookie για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εμείς ή τρίτες συνεργαζόμενες με μας επιχειρήσεις, χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για πολλούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας ως χρήστη, για να διαχειριστούμε τις αγορές προϊόντων από εσάς, για να διαχειριζόμαστε τη πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε, για την αποτροπή και εντοπισμό πιθανής απάτης που διαπράττεται εναντίον σας ή/και εναντίον μας, για την πιθανότητα αλλαγών ή επιστροφών μετά την αγορά και τη διαχείριση αιτημάτων πληροφοριών διαθεσιμότητας για προϊόντα, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας καθώς και, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, για να σας στείλουμε εξατομικευμένες πληροφορίες να σας αποστέλλουμε μηνύματα (email) με νέα και ενημερώσεις σχετικά με το κόσμημα γενικά,  για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, για να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας, για να σας παρέχουμε και να σας στέλνουμε ενημερωτικά και πληροφορίες που απευθύνονται στα ενδιαφέροντά σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με νέα προσφερόμενα από την Ιστοσελίδα. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προγράμματα, συνεργασίες ή και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα για να διευκολύνουμε την επικοινωνία σας με μας ή τρίτες συνεργαζόμενες με μας επιχειρήσεις. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα για την επίλυση διαφορών, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επιβολή τυχόν νέων πολιτικών και κανόνων που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας αλλά και για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στην χρήση της Ιστοσελίδας και στην Πολιτική Απορρήτου.

Η παροχή από την πλευρά σας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι υποχρεωτική προκειμένου να είστε σε θέση να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα και να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό σε αυτήν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν πωλούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, ενδέχεται όμως να παραχωρούμε σε τρίτους άδειες για να τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω. Κατά τη συνήθη πορεία των εμπορικών δραστηριοτήτων μας μπορεί να μοιραστούμε κάποια από τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τους συνεργάτες μας και με τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. παρόχους διαχείρισης δεδομένων) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών. Σ αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε συμβατικές δεσμεύσεις ή άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα Πολιτική.

Μπορούμε να αποκαλύψουμε Προσωπικά σας Δεδομένα, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο. Για παράδειγμα, μπορεί να υποχρεωθούμε να  αποκαλύψουμε και να ανακοινώσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. Αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι Προσωπικά σας Δεδομένα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στην έρευνα για ανάρμοστη ή παράνομη δραστηριότητα, μπορεί να αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή άλλες κατάλληλες ερευνητικές αρχές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Α. Έχετε δικαίωμα ως το Yποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνετε από μας επιβεβαίωση του κατά πόσον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται ή όχι σε επεξεργασία και, εφόσον συμβαίνει αυτό, να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία.

β) τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οποίων γίνεται επεξεργασία.

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

δ) εφόσον είναι δυνατόν, το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα.

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για τη διόρθωση, ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στο υποκείμενο των δεδομένων·

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή και τα στοιχεία επικοινωνίας με την εποπτική αρχή·

ζ) τη γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας όσον αφορά στην προέλευσή τους.

Β. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή (για το σκοπό αυτό παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση e-mailchriszat@gmail.com . Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Γ. Έχετε το δικαίωμα, κατόπιν αποστολής αιτήματος στην υπεύθυνο επεξεργασίας στην κάτωθι διεύθυνση e-mail chriszat@gmail.com για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στα δεδομένα σας, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ αυτών και ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ των δεδομένων που σας αφορούν.

Μπορείτε να εξασφαλίζετε από την υπεύθυνη επεξεργασίας, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τον σκοπό της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και μέσω της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Εμείς οφείλουμε να διαγράφουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς άσκοπη καθυστέρηση και νασας ενημερώνουμε εγγράφως για κάθε άρνηση διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμού της επεξεργασίας και τους λόγους της άρνησης αυτής.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε καταγγελία προς την αρμόδια εποπτική αρχή ή να ασκήσετε δικαστική προσφυγή.

Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διορθώθηκαν ή διαγράφηκαν ή περιορίστηκε η επεξεργασία τους, εμείς ενημερώνουμε τους αποδέκτες και οι αποδέκτες οφείλουν να διορθώνουν ή διαγράφουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή περιορίζουν την επεξεργασία των υπ’ ευθύνη τους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα παραπάνω δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων είναι επίσης δυνατόν να ασκούνται μέσω της αρμόδιας εποπτικής αρχής σε περίπτωση άρνησης του υπευθύνου επεξεργασίας να τα ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει.

Η αρμόδια εποπτική αρχή και τα στοιχεία της είναι τα εξής:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

οδός Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Δ. Ως το υποκείμενο των Προσωπικών σας Δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ αυτών και συγκεκριμένα το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει σε μας ως υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε νέο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση μας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων από τον νέο υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο θα αποσταλούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ούτε και για την ποιότητα των δεδομένων που θα μεταφερθούν, πέρα από τα όσα υποχρεούμαστε βάσει του Κανονισμού. Ως  ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του αιτούντος υποκειμένου πριν προχωρήσουμε στα ανωτέρω.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, εμείς μπορούμε να αρνηθούμε εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των δικαιωμάτων ενημέρωσης και πρόσβασης που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 15 του Κανονισμού για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτόν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αν οποιοδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή πιστεύετε πως έχουμε παραβιάσει ή μεταχειριστεί εσφαλμένα Προσωπικά σας Δεδομένα, σας παρακαλούμε να αποστείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση chriszat@gmail.com και θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία που μπορεί να έχετε. Έχετε επιπροσθέτως το δικαίωμα να αντιτίθεστε οποιαδήποτε στιγμή στην χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτή η αντίρρηση πρέπει να την απευθύνετε σε μας εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Εμείς από την πλευρά μας  έχουμε την υποχρέωση να απαντήσουμε εγγράφως το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την λήψη της αντιρρήσεως σας. Στην απάντησή μας οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε ή διαφορετικά, για τους λόγους που δεν ικανοποιήσαμε το αίτημα σας. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουμε εμπροθέσμως ή η απάντησή μας δεν θεωρηθεί από εσάς ικανοποιητική, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και να ζητήσετε την εξέταση την απάντησή μας ή την παράλειψη ενέργειας μας.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μας, συγκεντρώνουμε και πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό σύστημα, το αποτέλεσμα της περιήγησης (απλός επισκέπτης ή επισκέπτης που αγόρασε πακέτο), το ιστορικό περιήγησης, το είδος των δεδομένων που είδατε.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Α. Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστης της Ιστοσελίδας.

Β. Για την εκτέλεση σύμβασης αγοράς.

Γ. Για την εξυπηρέτηση σας ως Πελάτης μας, για να απαντούμε σε αιτήματά σας.

Δ. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας στείλουμε πρόσκληση μέσω email για υποβολή σχολίων μετά από την χρήση της Ιστοσελίδας. Έτσι, μπορείτε να βοηθήσετε άλλους χρήστες να μας επιλέξουν και να γνωρίσουν τις δημιουργίες μας. Αν υποβάλετε σχόλιο, το σχόλιό σας μπορεί να αναρτηθεί δημόσια.

Ε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας στείλουμε μέσω email τις αναρτήσεις του blog μας και πρόσκληση για υποβολή σχολίων σε αυτό. Αν υποβάλετε σχόλιο, το σχόλιό σας μπορεί να αναρτηθεί δημόσια.

Στ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για ενέργειες μάρκετινγκ όπως επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή για να στέλνουμε promo υλικό, εορταστικές ευχές,  posts, videos κτλ.

Ζ. Μπορεί να υπάρξουν φορές που να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνύματος κειμένου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε μοιραστεί μαζί μας για να

  • σας στείλουμε ένα ερωτηματολόγιο ή να σας προσκαλέσουμε να γράψετε σχόλια για την εμπειρία σας από την χρήση της Ιστοσελίδας. Πιστεύουμε ότι η πρόσθετη αυτή υπηρεσία είναι χρήσιμη τόσο για εσάς όσο και για εμάς αφού βάσει των σχολίων σας θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε και να σας παρέχουμε μία καλύτερη εμπειρία αγορών.
  • για ερευνητικούς και αναλυτικούς σκοπούς. Μπορεί να αναθέσουμε σε κάποιο τρίτο μέρος να το κάνει αυτό για λογαριασμό μας. Μπορεί να κοινοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μεταξύ άλλων σε τρίτα μέρη, σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή. Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς ανάλυσης, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία του χρήστη.

Η. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα για την αποφυγή της παρακώλυσης επίσημων ή νομικών ερευνών, διερευνήσεων ή διαδικασιών, την αποφυγή της παρεμπόδισης της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων. Για τους σκοπούς αυτούς, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, όπως στις αρχές εφαρμογής του νόμου, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και σε εξωτερικούς συμβούλους.

Θ. Αν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχουν έννομα αποτελέσματα ή τα οποία σας επηρεάζουν σημαντικά, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ανθρώπινης παρέμβασης.

Ι. Εάν χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτό θα γίνει αυστηρά για λογαριασμό μας. Η επεξεργασία αυτή θα γίνει για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, όπως την αποστολή υλικού μάρκετινγκ ή για υποστηρικτικές υπηρεσίες ανάλυσης. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται από όρους εμπιστευτικότητας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Κ. Αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα στις αρχές εφαρμογής του νόμου και σε άλλες κυβερνητικές αρχές στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμένοι χρήστες ή για όσο καιρό απαιτείται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοράς ή κρίνουμε απαραίτητο, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, να λύνουμε διαφορές με διάφορα μέρη και για ό,τι άλλο χρειαστεί για τους σκοπούς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, περιλαμβανομένων του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης για ορισμένους τύπους προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παραπάνω.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ

Η μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό, σε χώρες των οποίων η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν είναι τόσο πλήρης όσο αυτή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου απαιτείται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, θα μεταβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σε παραλήπτες που προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές θα προβούμε στις απαραίτητες συμβατικές ρυθμίσεις για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα εξακολουθούν να προστατεύονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μπορείτε να ζητήσετε να δείτε αντίγραφο των όρων αυτών, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

AΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με το frostings ΒΥ CHRISTINA Z, χρησιμοποιώντας τα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, αν μας στείλετε μήνυμα ή αν αναρτήσετε κάτι στα κανάλια μας σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στο μήνυμα ή την ανάρτησή σας για να απαντήσουμε στο ίδιο μέσο. Προκειμένου να σας παράσχουμε τη βοήθεια που ζητήσατε, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες με άμεσο ή προσωπικό μήνυμα – για παράδειγμα, να μας αναφέρετε λεπτομέρειες για το θέμα που σας ενδιαφέρει, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο και τοποθεσία (πόλη/χώρα).
Δε θα πρέπει να συμπεριλάβετε στην ανάρτηση ή στο μήνυμά σας ευαίσθητα δεδομένα (όπως φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, θέματα υγείας). Θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν ότι, αν αναρτήσετε κάτι δημόσια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να το διαβάσει οποιοσδήποτε.

ΧΡΗΣΗ Cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται από το πρόγραμμα περιήγησης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας. Τα cookies διευκολύνουν την περιήγηση του χρήστη και παρέχουν προστατευμένες συνδέσεις. Τα cookies δεν επιτρέπουν καμία πληροφορία που μπορεί να αναγνωρίσει το χρήστη προσωπικά (όπως για παράδειγμα όνομα, επίθετο, διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνου). Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε μια εμπειρία υψηλής ποιότητας και να καθιστούμε την ιστοσελίδα μας πιο εύχρηστη για εσάς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της τοποθεσίας μας web, καθώς και για να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις σας. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους, καθίσταται αυτόματα ανώνυμη και δεν επιτρέπει να συναχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα ως προς την ταυτότητά σας. Ο ιστότοπος μας δύναται να λειτουργεί ικανοποιητικά και δίχως την αποδοχή των cookies. Η απόρριψη, ωστόσο, των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να καθίσταται η χρήση του (ή τμημάτων αυτού) πιο δύσκολη ή λιγότερο αποτελεσματική ή, σπανιότερα, αδύνατη. Εφόσον δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστοτόπων, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINK) ΜΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει διασυνδέσεις (link) με μέσα κοινωνικής δικτύωση οι οποίες έχουν ενσωματωθεί και καθιστούν δυνατή την εύκολη κοινοποίηση στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά, ανοίγει ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης που κατευθύνει το χρήστη στο διαδικτυακό τόπο του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών, στον οποίο μπορείτε (αφού συνδεθείτε) να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, το κουμπί “Μου αρέσει” ή “Κοινοποίηση”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων και την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τους παρόχους και τους διαδικτυακούς τόπους αυτών, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις πιθανές ρυθμίσεις για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el&fg=1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καθώς η ιστοσελίδα εξελίσσεται διαρκώς, έτσι μπορεί να αλλάξει και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν θέλετε να βλέπετε τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να επισκέπτεστε την Πολιτική Απορρήτου για να τις βλέπετε. Σε περίπτωση που κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν (π.χ. αν αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

Scroll To Top
  • Menu
Κλείσιμο
Αρχική
0 Αγαπημένα

Το καλάθι σου 0

Κλείσιμο

Το καλάθι σου είναι άδειο!

Συνεχίστε τις αγορές σας